Enflasyon olduğu sürece asgari ücret zammı bitmez

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve haftalardır görüşmeleri süren asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Bakan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini belirtti.

Enflasyon karşısında aldığı ücret eriyen çalışan, bayram öncesi yüzde 34 asgari ücret zammıyla bir nebze nefes alacak. İşveren kesimi ise çalışanın alım gücünün enflasyon karşısında korunmasını olumlu buluyor. İş dünyası temsilcileri, işverene asgari ücret desteğinin de 400 TL’den 500 TL’ye çıkarılmasınından memnun olsa da bu desteğin bütçe imkanları ölçüsünde asgari ücret artış oranında artmasını bekliyor.

Kontrol altına alınamayan enflasyon, kur ve faiz sorununun ekonomide istikrarı yakalamaya engel olduğuna dikkat çeken iş dünyası, sürekli asgari ücret düzenlemesi yerine istikrarlı bir ekonomi politikasını ‘acil çözüm’ olarak bekliyor. Artışın yeni zamları tetikleyeceği de hatırlatılıyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagıç: Olumlu ama pakete 3 konu daha girmeli

Asgari ücret paketinde üç konunun daha yer almasının yararlı olacağı kanaatindeyim. Birincisi, ‘Gelir Vergisi dilimlerinin’ asgari ücret artışı ve son 5 yılda yaşanan kayıplar dikkate alınarak güncellenmesi, İkincisi ‘kıdem tazminatı tavanının’ enflasyon kadar yükseltilmesi. Üçüncüsü ise ‘SGK üst limit çarpanının’ evvelki oranlara çekilmesi.

DEİK Başkanı Nail Opak: İşveren yüküne destek sağlanmalı

Emeğin milli gelirden aldığı payın hak ettiği seviyelere gelecek olmasını, büyümenin kapsayıcılığını artırması bakımından değerli buluyoruz. İşveren üzerinde oluşacak yükün bir kısmının devletimiz tarafından karşılanması da rekabetçiliğimize engel oluşturmaması bakımından önemli olacak.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Mevcut teşviklerin artırılması elzem

Ücret artışlarının işverene getireceği ilave yüklerin hafifletilmesi adına, mevcut destek ve teşviklerin artırılması elzem. Asgari ücret desteğinin 500 TL’ye çıkarılmış olması, işverenlerimiz adına oldukça sevindirici. Bölgesel asgari ücret uygulaması fikrinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini yineliyoruz.

Orhan Aydın ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: Artış zamlar ile eritilmemeli

Çalışanların refah artışının temel koşulu enflasyonla mücadele. Asgari ücreti ne kadar artırırsak artıralım enflasyonu tek hanelere çekmediğimiz sürece insanlarımızın refah seviyesi de artmıyor. Bu artışın anlamlı olabilmesi kesinlikle fiyat istikrarının sağlanarak öngörülebilir bir ortam oluşturulmasına bağlı.

KOBİDER BaşkanI Nurettin Özgenç: Fiyatlara ek zam olarak yansıyacak

Özellikle iç piyasaya üreten KOBİ düzeyindeki işletmeler için yeniden ek bir maliyet geldi. Maliyet artışı direkt olarak piyasaya zam olarak yansıyacak. İhracata çalışanlar dolardaki artışla bir nebze nefes alabilir ama iç piyasada çalışanlar desteklerden de mahrum kalıyor. Belirsizlik sürüyor, bankalar işletme kredisi vermiyor.

TMB Başkanı Erdal Eren: Maliyet artışları konuta yansıyor

Her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında asgari ücretle çalışanların içinde bulundukları ekonomik durumun farkındayız. Son bir yıl inşaat sektöründeki maliyet artışının önemli bir etkeninin işçilik maliyetlerindeki artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu artışların konut satış fiyatlarına yansıması da kaçınılmaz olacak.

İKMİB Başkanı Adil Pelister: Çalışanın refah payı artırılmış oldu

Enflasyon ile mücadelede çalışanlarımızın alım gücü ve refah payının artırılması adına önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Devlet desteğinin devam etmesi de çok önemli. Asgari ücret üzerindeki vergisel yüklerin hafifletilmesinin de iyi olacağını düşünüyoruz.

Ankara SO Başkanı Seyit Ardıç: Huzurlu işyeri verimli üretim

Biz sanayiciler olarak çalışanlarımızla birlikte üretiyor, onlarla bir değer yaratıyoruz. İçinde bulunduğumuz enflasyonist süreçte onların satın alma güçlerinin korunması, refah seviyelerinin azalmasının önüne geçilmesi, daha huzurlu bir işyeri, daha verimli bir üretim anlamına geliyor.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Vergi oranları düzenlenmeli

Tüm ücret geliri elde eden kişiler için asgari ücrete tekabül eden kısmın vergiden muaf tutulmasına ilişkin düzenlemenin devam etmesini son derece önemli buluyoruz. Asgari ücret ile vergi oranları arasındaki makasın giderek daraldığına da dikkat çekiyor ve ücretler üzerindeki vergi oranlarının düzenlemesine duyulan ihtiyacı belirtiyoruz.

ATO Başkanı Gürsel Baran: İşveren desteği değerlendirilmeli

Son dönemde yaşanan enflasyonla mücadele süreci, işçi işveren ayırım yapmaksızın herkesi etkiledi. Asgari ücret desteğinin devamı çok kıymetli. İşverene sağlanan asgari ücret desteğinin asgari ücret artış oranı ve genel fiyat seviyesi dikkate alınarak, bütçe imkanları içinde yeniden değerlendirilebileceği kanaatindeyiz.

Adaso Başkanı Zeki Kıvanç: Yapısal düzenleme ihtiyacı var

Türkiye tarihinde TL ve dolar bazında en yüksek asgari ücret olmuştur. İş dünyası olarak, refahın tabana yayıldığı bir büyüme modelinden yanayız. Önümüzdeki dönemde maliyetleri azaltacak yapısal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. İşverenlerin üzerindeki yükün hafifletilmesi, rekabetçiliklerini artıracaktır.

Mersin TSO Başkanı Ayhan Kızıltan: Asgari ücreti neden sürekli artırıyoruz?

Asıl soru “Neden sürekli asgari ücreti artırmak zorunda kalıyoruz?” olmalı. Kontrol altına alınamayan enflasyon ve hayat pahalılığı, kur ve faiz sorunu ekonomimizin istikrarı yakalamasına engel oluyor. Verilen maaş ne olursa olsun alım gücü eriyor. İş dünyasının beklentisi üretim odaklı yapılanmaya dönülmesidir.

Konya SO Başkanı Mustafa Büyükeğen: Daha güçlü üretim ülkesi olmalıyız

Biliyoruz ki, bugün Türkiye’nin iş dünyasının, ekonomimizin karşı karşıya olduğu en öncelikli meselesi enflasyonla mücadeledir. Enflasyona karşı mücadelemizi ülke olarak aralıksız sürdürerek, Türkiye’yi çalışanlarıyla, üreticileriyle, işvereniyle daha güçlü bir üretim ve ihracat ülkesi haline getirmeliyiz.

Bursa TSO Başkan İbrahim Burkay: Ücrette vergi yükü hafifletilmeli

Enflasyonla etkin mücadele ile çalışanlarımızın refahının ve iş gücü verimliliklerinin artacağına inanıyorum. Firmalarımızın artan maliyetleri karşısında üretim, istihdam ve ihracat performansını yükseltecek, rekabetçiliklerini koruyacak ilave destekler de sağlanmalı.

Kocaeli SO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: İşsizliğe olumsuz yansımamalı

Çin ile olan rekabetimizin zora girdiği ve Avrupa’da üretimin yavaşladığı bir dönemde asgari ücretteki bu artışların işsizlik oranımıza olumsuz yansımamasını temenni ediyoruz. Bu farkın azaltılması ve gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesi önemli.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: Enflasyona karşı ivedi adım atılmalı

Çalışanlarımızın artan giderleri, işverenlerimizin artan maliyetleri yüksek enflasyon ile geliri de, kârı da eritiyor. Yeni ekonomi yönetiminden beklentimiz, enflasyonu düşürecek adımların ivedilikle atılması. Ancak, o zaman asgari ücret memnuniyet düzeyi sağlıklı belirlenecektir.

Eskişehir SO Başkanı Celalettin Kesikbaş: Esas olan enflasyonu kontrol altına almak

Yeni asgari ücret enflasyon ortamını dengeleyici bir düzeyde. Bugünkü kurlarla asgari ücretin 485 dolar civarında olduğunu görüyoruz. Döviz bazında güncelleme yapmak ne kadar doğru tartışmamız lazım. Burada esas enflasyonun kontrol altına alınması. Çarşıdaki fiyatları tutabilirsek bu asgari ücret anlamlı hale gelecektir. Sanayiler olarak zorlu dönemlerden geçiyoruz, üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Gaziantep SO Başkanı Adnan Ünverdi: Enflasyon kontrol altına alınsın ki bir anlamı olsun

Bölgemizi etkileyen deprem felaketinin neden olduğu zorluklar da göz önünde bulundurularak; işverenlerimizin ve firmalarımızın yükünü hafifletecek yeni adımların atılması üretim, ihracat, istihdam ve rekabetçiliğin sürdürülebilirliği noktasında büyük önem taşıyor. Enflasyonu da kontrol altına almalıyız ki yapılan zamların bir anlamı olsun.

İTB Başkanı Işınsu kestelli: Düzenlemeler rekabet gücünü yükseltmeli

Yaşanan satın alma gücü tahribatı elbette giderilmeli. Ancak artışların kamunun mali dengesini, özel sektörün rekabet gücünü negatif etkilememesi mutlaka gözetilmelidir. Bütün düzenlemelerin, ülkenin üretim gücünü arttıracak, rekabet gücünü yükseltecek bir amaca hizmet etmesi elzemdir. Bu nedenle üretimin önündeki engellerin kaldırılması ve rekabet gücünün yükseltilmesi sağlanmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x